500 zł 

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Jana III Sobieskiego inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu wizerunek herbu Janina.

• Na prawo od portretu szyszak husarski.

• W lewym dolnym rogu 8 małych kółek z białymi krzyżykami w dwóch kolumnach.

• Numeracja: W układzie poziomym powtórzona dwa razy – w lewej części banknotu w kolorze czarnym i w prawej części w kolorze czerwonym.

• Po 15 ukośnych pasków (3 razy po 5 kresek) wzdłuż obydwu krótszych krawędzi

Rewers banknotu

• Wizerunek Orła Białego za panowania Jana III Sobieskiego,

• W tle wizerunku orła pałac w Wilanowie.

 

100 zł

HISTORIA PIENIĄDZA - od miedziaka do paypassa

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Władysława II Jagiełły.

• Po obu stronach portretu stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej.

• W lewym dolnym rogu równoramienny krzyż.

• Numeracja: W układzie poziomym po lewej stronie (czarna czcionka) pionowym po prawej (czerwona czcionka).

Rewers banknotu

• W centralnej części Orzeł Biały na tarczy herbowej z nagrobka Władysława II Jagiełły, poniżej skrzyżowane dwa nagie miecze, hełm i płaszcz krzyżacki.

• Po lewej stronie wizerunku tarczy zamek krzyżacki w Malborku.

• farba zmienna optycznie: na stronie przedniej rozeta z prawej strony portretu poniżej rysunku korony zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony.

• uproszczony wizerunek recto-verso.

• EURion w kolorze jasnozielonym.

200 zł

Nowe 200 zł w kieszeni Polaków. Czym różni się od poprzedniej wersji  banknotu? - Forsal.pl – Biznes, Gospodarka, Świat

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Zygmunta I Starego inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu fragment wieńca przewiązanego wstęgą.

• Na prawo od portretu rysunek małego wieńca (pierwsza seria) lub tarcza herbowa z literą „S” (od 2016 r.).

• W lewym dolnym rogu równoramienny trójkąt.

• Numeracja: Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie rosnącym – W układzie poziomym po lewej stronie (czarna czcionka) pionowym po prawej (czerwona czcionka) – wersja niezmodernizowana sprzed 2016 r. – w wersji zmodernizowanej numeracja znajduje się w układzie poziomym w dolnej części banknotu po lewej i prawej stronie.

• Tylko zmodernizowane banknoty (od 2016 r.): po 10 ukośnych pasków wzdłuż obydwu krótszych krawędzi

Rewers banknotu

• W centralnej części wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu.

• W tle wizerunku orła – fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu.