50 zł 

Banknot Polska 50 zł z 2012 r. AA - Sklep numizmatyczny Dukat

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Kazimierza III Wielkiego inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu ornament gotycki.

• Na prawo od portretu ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu.

• W lewym dolnym rogu romb.

• Numeracja: W układzie poziomym po lewej stronie (czarna czcionka) pionowym po prawej (czerwona czcionka).

Rewers banknotu

• W centralnej części wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego, poniżej insygnia królewskie – jabłko i berło.

• W tle panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla.

 

10 zł 

Banknot Polska 10 zł z 2016 r. BN - Sklep numizmatyczny Dukat

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret księcia Mieszka I inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej.

• Na prawo od portretu motyw roślinny spotykany na romańskich naczyniach liturgicznych.

• W lewym dolnym rogu kwadrat.

• Numeracja: W układzie poziomym powtórzona dwa razy – w lewej części banknotu w kolorze czarnym i w prawej części w kolorze czerwonym.

Rewers banknotu

• W centralnej części denar – srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I.

• W tle stylizowane kolumny romańskie z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

20 zł

Banknot Polska 20 zł z 2016 r. BF - Sklep numizmatyczny Dukat 

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Bolesława I Chrobrego inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu portal romański

• Na prawo od portretu korona dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

• W lewym dolnym rogu okrąg.

• Numeracja: W układzie poziomym powtórzona dwa razy – w lewej części banknotu w kolorze czarnym i w prawej części w kolorze czerwonym.

Rewers banknotu

• W centralnej części denar Bolesława Chrobrego – srebrna moneta z okresu panowania Bolesława I Chrobrego.

• Po lewej stronie wizerunku banknotu romańska Rotunda. św. Mikołaja w Cieszynie.

• Po prawej stronie wizerunku banknotu motyw lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

• widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej, w prawej dolnej stronie banknotu – liczba „20” widoczna pod odpowiednim kątem, na rewersie w prawej dolnej części – liczba „20” widoczna w zależności od kąta patrzenia.

• farba metalizowana – na stronie przedniej kolor szary cegieł nad portalem oraz drobnych elementów w środkowej i dolnej części portalu.