50 zł 

Banknot Polska 50 zł z 2012 r. AA - Sklep numizmatyczny Dukat

Cechy charakterystyczne

Awers banknotu

• W centralnej części portret króla Kazimierza III Wielkiego inspirowany ryciną Jana Matejki.

• Na lewo od portretu ornament gotycki.

• Na prawo od portretu ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu.

• W lewym dolnym rogu romb.

• Numeracja: W układzie poziomym po lewej stronie (czarna czcionka) pionowym po prawej (czerwona czcionka).

Rewers banknotu

• W centralnej części wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego, poniżej insygnia królewskie – jabłko i berło.

• W tle panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla.